logo


ปกติ 1,000 เหลือ 500 บาท
อากาศหนาวส่งผลดีทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคัก แถมแผงขายเสื้อผ้าสุนัขได้รับผลพลอยได้ โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติอีกเท่าตัว เหตุคนรักน้องหมานิยมซื้อหาไปให้สุนัขสวมใส่เพิ่มความอบอุ่นในช่วงหนาว ป้องกันเจ็บป่วย
งาน มะหมาและผองเพื่อนโชว์ @ CentralPlaza Lampang วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 บริเวณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
THAILAND INTERNATIONAL DOG SHOW 2014 วันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-20.00 น. สถานที่: Hall 5-6 , Impact เมืองทองธานี
เมื่อได้ทราบถึงร่างกายของแม่สุนัขแล้ว ซึ่ง มีความแตกต่างในห้วงระยะเวลาตั้งครรภ์อย่างไร แล้วสิ่งนั้นย่อมเป็นข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณาต่อไปว่า
ในระยะ 7 วันแรกนั้นในด้านการเลี้ยงไม่มีอะไรยุ่งยากนัก แต่การดูแลรักษาเป็นสิ่งสำคัญที่เสี่ยงต่อการสูญเสียลูกสุนัข ในระยะนี้ลูกสุนัขทั้งครอกจะต้องอยู่กับแม่ตัว
ในวัยลูกสุนัขที่กำหนดช่วงนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บางประการเกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง สำหรับตัวลูกสุนัขก็มีความเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่เช่นกัน อันได้แก่การเปลี่ยนชีวิตจากการมีสภาพเป็นลูกอ่อนขึ้นมารู้จักคลานหาอาหารที่สงบในการพักผ่อน เล่นกันรวมทั้งสนใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบตัวนั่นเองค่ะ